bgz
01 شهریور 1401 - 11:49

ظرفیت فروش اموال مازاد در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استفاده شود

اردبیل-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: پتانسیل خوبی برای فروش اموال مازاد دولتی دستگاه های اجرایی وجود دارد که باید از این ظرفیت در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استفاده شود. به گزارش خبرنگار مهر، یعثوب نژادمحمد پیش از ظهر سه شنبه در جلسه پیگیری مسائل و مشکلات مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: پتانسیل خوبی برای فروش اموال مازاد دولتی دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل وجود دارد که باید از این ظرفیت در تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استفاده شود. خبرنگار مهریعثوبنژادمحمدوی افزود: از منابع حاصل این فروش می‌توان در پروژه‌های نیمه تمام عمرانی منطقه، به ویژه تکمیل و اتمام سدهای معیشتی در دست احداث که به جهت کشاورزی بودن سطح استان می‌توان نهایت بهره را برد. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل بیان کرد: باید در کوتاه‌ترین زمان، منابع حاصل از فروش این اموال را به این طرح‌ها تزریق کرد تا پویایی نسبی در اشتغالزایی مناطق روستایی با انتقال آب‌های این سدها و با افزایش تولیدات و محصولات کشاورزی ایجاد کرد. نژادمحمد با مهم خواندن جز (۱) و (۲) بند «ب» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، ادامه داد: تأمین منابع برخی از هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی استان و همچنین تأمین برخی از منابع لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از تکالیف مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است. نژادمحمدب»وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها وظیفه دارند تا تسریع‌گر و تسهیل‌گر در فروش اموال مازاد دولتی شناسایی شده و دارای مجوز فروش طبق قوانین و مقررات آن باشند و گام مهمی در تأمین منابع مالی هزینه‌های جاری استان برداشته و در این کار مهم توسعه‌گر سهیم باشند. تسریع‌گرتوسعه‌گر
منبع: مهر
شناسه خبر: 641738